FAQ

Vanliga frågor och svar

Mottagningen, kontakt och remiss

Nej, du är välkommen att boka din tid hos oss utan remiss.

Vi försöker erbjuda dig en så snar tid det går beroende på dina besvär. Vi har ofta någon akut tid varje dag. De tiderna hittar du under boka online.

Preventivmedelsrådgivning bokar du lättast under boka online.

Gäller det abortrådgivning vill vi att du ringer oss på 010-510 66 66 för att boka in en tid.

Det är många som försöker nå oss på telefon. Vi använder ett system då du får en uppringningstid. Ett tips är att ringa tidigt på morgonen då sådana tider ofta blir fulltecknade längre fram på dagen.

Från och med hösten 2023 har vi kvällsmottagning.

Graviditet och NIPT

Det kostar 1 500 kr fram till vecka 11+6 och 1 800 kr efter vecka 11+6.

Vi gör vaginalt ultraljud fram till vecka 11+6. Efter det utförs abdominal undersökning (utanpå magen). Vi kan inte garantera könsbestämning då det beror på hur fostret ligger vid undersökningen.

Vi gör fosterdiagnostik i form av NIPT. NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing och innebär att vårdpersonalen gör ett blodprov i armen på dig som är gravid. NIPT visar hur troligt det är att fostret har vissa avvikelser i kromosomerna. Läs mer om NIPT på fostertest.se

Vi gör utredningar kring barnlöshet, både regionfinansierad och privatfinansierad IVF. Läs mer om hur processen går till och hur du startar den på ivf.gynhalsan.com.

Preventivmedel och abort

Vi erbjuder de flesta preventivmedel som finns idag och hittar gärna ett som passar tillsammans med dig.

Givetvis kan vi hjälpa dig att förnya ditt recept. Boka tid för ett besök under boka online så får du hjälp.

Vi gör medicinska hemaborter till och med graviditets vecka 8+6. Ring oss på telefon 010-510 66 66 så hjälper vi dig.

Vi försöker erbjuda dig en så snar tid det går. Vi har ofta någon akut tid varje dag.

Gäller det abortrådgivning vill vi att du ringer oss på 010-510 66 66 för att boka in en tid.

Övrigt

Vi kan erbjuda dig cellprovtagning om du fått en kallelse för provtagning. Besöket hos barnmorskan är kostnadsfritt.

Ja, vi samarbetar med Alveglim psykologi. Läs mer på alveglim.se

Många kvinnor efterfrågar bioidentiskt progesteron som alternativ till gestagen. I dagsläget finns inga sådana läkemedel tillgängliga i Sverige på indikationen MHT (klimakteriebesvär.)

På grund av sämre evidens och studerad säkerhet förskriver vi inte bioidentiskt progrestron utan medicinsk indikation.

Besvarade vi inte din fråga?