Välkommen till Gynhälsan Jönköping

Vi vill att du som patient ska känna trygghet, kvalitet och omtanke när du har kontakt med oss.

ÖPPETTIDER

Måndag – Fredag 08:00-16:00

Välkommen

Gynhälsan är en privat gynekologimottagning i Jönköping.

På mottagningen utreder och behandlar vi gynekologiska sjukdomar och besvär såsom klimakterieproblem, blödningsrubbningar, hormonella störningar, inkontinens och smärttillstånd. Vi gör utredningar kring barnlöshet, både regionsfinansierad samt privatfinansierad IVF. Vi utför aborter samt hjälper till med preventivmedelsrådgivning. Vi erbjuder privata ultraljud genom hela graviditeten samt fosterdiagnostik i form av NIPT.

Vår mottagning finns numera i nyrenoverade fräscha lokaler på Batterigatan 15 (200 meter från Wetterhälsan mot Asecsområdet)

Numera kan du även boka vissa tider online.

Med tanke på den rådande situationen i samhället med risk för smittspridning av Coronavirus ombedes patienter med infektionstecken i form av feber och hosta att inte komma till mottagningen.

VÅRA LOKALER

Vår mottagning finns numera i nyrenoverade fräscha lokaler på Batterigatan 15 (200 meter från Wetterhälsan mot Asecsområdet)